Slovar ali tezaver?

september 8, 2008

Slovarje poznamo vsi – temeljijo na leksičnih enotah, po domače jim rečemo besede. Tako na primer rečemo – grem v slovar pogledat to in to besedo. Tipičen slovarski zapis je videti takole – na eni strani imamo angleški izraz, na drugi prevod. Seveda je lahko slovar tudi bolj kompleksen, vključuje lahko več ali manj konteksta oz. primerov rabe določene besede v praksi, lahko gre za slikovni slovar, ali pa slovar s posneto izgovorjavo besed, vendar to ne spremeni dejstva, da imamo opraviti z besedno opozicijo – na eni strani je angleška beseda, na drugi slovenski prevod. Angleški in slovenski izraz sicer označujeta isto stvar, isti koncept, vendar pa nas pri slovarjih zanima samo prevod koncepta oz. besede in njena raba. V ospredju je beseda.

Tezavri delujejo drugače. Tu je v ospredju koncept, ki ga skušamo izraziti, ubesediti v tujem ali maternem jeziku. Zato tezaver izhaja iz pojma, iz neke obče predstave in išče ustrezne izrazne možnosti zanjo. Če pa izhajamo iz posamezne besede, jo umesti v več področjih, ki jih natačno klasificira. Primer – izraz house.

Če oboje kombiniramo še z enciklopedijo in iskalnikom slik, dobimo res plastično podobo o iskani besedi.

Advertisements